סלע

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of סלע. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Name Birth
סלע, אופיר  
סלע, גור  
סלע, הלל  
סלע, משה  
סלע, נועם