קניג

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of קניג. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Name Birth
קניג, אורית 1955-02-12
קניג, חיה  
קניג, צבי  
קניג, רוחלה  
קניג, ריקי