האגר

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of האגר. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Name Birth
האגר, אביב 2020-04-05
האגר, אור 2003-02-11
האגר, אילן 1981-06-13
האגר, דוד אליעזר אהרון  
האגר, חנוך 1948-06-06
האגר, טל יעל 2011-12-16
האגר, יובל 1974-09-22
האגר, יוסף דב  
האגר, יעל 1978-01-29
האגר, יעל 2013-07-17
האגר, מיכאל  
האגר, מנחם מנדל 1888
האגר, משה  
האגר, נטע 2004-12-16
האגר, סמדר  
האגר, ענת 1987-04-17
האגר, פרידה  
האגר, קשת 2007-06-21
האגר, שי  
האגר, שלומית יפה  
האגר, שקד 2016-07-27