הגר, אלעזר חיים

Birth Name הגר, אלעזר חיים
Nick Name לוזר
Gender male

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father האגר, מנחם מנדל18881954
Mother , שפרינצה מירל
         הגר, אלעזר חיים
    Brother     האגר, מיכאל
    Brother     הגר, אריה ברוך
    Sister     האגר, פרידה