הגר, אריה ברוך

Birth Name הגר, אריה ברוך
Gender male

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father האגר, מנחם מנדל18881954
Mother , שפרינצה מירל
    Brother     הגר, אלעזר חיים
    Brother     האגר, מיכאל
         הגר, אריה ברוך
    Sister     האגר, פרידה