הגר, נילי

Birth Name הגר, נילי
Gender female

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father הגר, אריה ברוך
Mother , שרה בלומה
         הגר, נילי
    Sister     הגר, רחל
    Sister     הגר, אורלי