הגר, אורלי

Birth Name הגר, אורלי
Gender female

Parents

Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth)
Father הגר, אריה ברוך
Mother , שרה בלומה
    Sister     הגר, נילי
    Sister     הגר, רחל
         הגר, אורלי