הגר

This page contains an index of all the individuals in the database with the surname of הגר. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.

Name Birth
הגר, אורלי  
הגר, אלעזר חיים  
הגר, אריה ברוך  
הגר, דוד אליעזר  
הגר, נילי  
הגר, רחל